Подальше навчання випускників  

 

Навчальний заклад

 2013

рік

 2014

рік

 2015

рік

 2016

рік

 2017

 рік 

Національна металургійна академія 22 7 16 32 14
Національний гірничий університет 19 13 13 21 6
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.В.Лазаряна 10 7 18 14 16
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 1 9 13 9 10
Дніпровський державний технічний університет 31 67 76 53 28
Український державний хіміко-технологічний університет - - 9 2 2
Університет митної справи та фінансів - - - 1 -
Харківський політехнічний інститут - - - 1 -
Харківський національний університет В.Н.Каразіна - - - 1 -

Харківський національний університет внутрішніх справ

- - - -
Український державний університет залізничного транспорту  - -
Криворізький національний університет - - - 2 -
Вища школа бізнесу в Домброві (Польща) - - - 1 -
Черкаський інститут пожежної безпеки (НУЦЗУ) - - - - 1
Інші ВНЗ IV рівня акредитації 1 2 6 7 1
Всього продовжили навчання 84 105 151 144 84