На початку нового року вийшов збірник матеріалів конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності», що відбулася 16 листопада 2018 року у Дніпропетровському транспортно-економічному коледжі, м. Дніпро, в якій взяв участь студент нашого коледжу групи ОРМП-17-1/9 Писаревський Олександр.

В збірнику надруковані тези доповіді Олександра, де представлено результати проведеного соціологічного дослідження, напрями і способи формування толерантності, а також аналіз прояву толерантності серед студентів Придніпровського державного металургійного коледжу.

Всі бажаючі можуть переглянути збірник на сайті коледжу.