_______________________________________________________________________________________________________

 

ЗВІТ

про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщенного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 31.01.2015 №030793 «ВДЗ» № 181(31.01.2015)

2. Договор про закупівлю.

2.1. Номер договору:

1. 91т/1/15

2.91т/2/15

3. 91т/3/15

2.2. Дата укладання договору:

1. 25.02.2015

2. 25.02.2015

3. 25.02.2015

2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

            1. 705 000,00 (Сімсот п’ять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 117 500,00 грн. (Сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.)

            2. 174 600,00 (Сто сімдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 29 100,00 (Двадцять дев’ять тисяч сто гривень 00 коп.)

3. 620 400,00 грн. (Шістсот двадцять тисяч чотириста гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 103 400,00 грн. (Сто три тисячі чотириста гривень 00 коп.)

3. Замовник.

3.1. Найменування: Дніпродзержинський металургійний коледж

3.2. Код за ЄДРПОУ: 00193447

3.3. Місцезнаходження: просп. Аношкіна, 86, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51934

4. Інформація про учасника, з яким укладено договів про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, і’мя, по батькові: Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа»

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:033425704038

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Петровського, 168, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51914, тел./факс (05692) 55-15-55

5. Предмет закупівлі.

5.1. Найменування: (ДК 016:2010 - 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором: 1070Гкал

            1. 500 Гкал;

            2. 130 Гкал;

            3. 440 Гкал.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором:

            1. просп. Аношкіна, 86, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51934

2. просп. Аношкіна, 88, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51934

3. просп. Комсомольський, 10, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51910

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: протягом 2015 року

6. Сток дії договору:

1.  31.12.2015

2. 31.12.2015

3. 31.12.2015

7. Сума оплати за договором.

            1. 419 999,43 грн. (Чотириста дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 43 коп.), у тому числі ПДВ 69 999,90 грн. (Шістдесят дев’ять  тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 90 коп.).

            2. 79 391,07 грн. (Сімдесят дев’ять тисяч триста дев’яносто одна  гривня 07 коп.), у тому числі ПДВ 13 231,85 грн. (Тринадцять тисяч двісті тридцять одна  гривня 85 коп.)

            3. 586 386,76 грн. ’ятсот вісімдесят шість тисяч триста вісімдесят шість гривень 76 коп.), у тому числі ПДВ97 731,13 грн. (Дев’яносто сім тисяч сімсот тридцять одна гривня 13 коп.).

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                  В.І. Діулін

_______________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства економічного

розвитку і торговлі України

15.09.2014р. № 1106

 

ЗВІТ

про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщенного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.01.2015 №029104 «ВДЗ» № 180(30.01.2015)

2. Договор про закупівлю.

2.1. Номер договору: 903

2.2. Дата укладання договору: 25.02.2015

2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

            1. 199 800,00 грн. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 33 300 грн. (Тридцять три тисячі триста гривень 00 коп.)

            2. 22 760,00 грн. (Двадцять дві тисячі сімсот шістдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 3 793,33 грн. (Три  тисячі сімсот дев’яносто три  гривні 33 коп.)

3. 189 440,00 грн. (Сто вісімдесят дев’ять тисяч чотиристасорок гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 31 573,33 грн. (Тридцять одна тисяча п’ятсот сімдесят три гривні 33 коп.)

3. Замовник.

3.1. Найменування: Дніпродзержинський металургійний коледж

3.2. Код за ЄДРПОУ: 00193447

3.3. Місцезнаходження: просп. Аношкіна, 86, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51934

4. Інформація про учасника, з яким укладено договів про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, і’мя, по батькові: Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго»

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:23359034

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: шосе Запорізьке, 22, м. Дніпропетровськ,  49107, тел. (056) 373-50-59, тел./факс (056) 379-50-23

5. Предмет закупівлі.

5.1. Найменування: (ДК 016:2010 - 35.11.1 – енергія електрична)

5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором: 278 500кВт

            1. 135 000  кВт;

            2.  15 500 кВт;

            3. 128 000 кВт.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором:

            1. просп. Аношкіна, 86, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51934

2. просп. Аношкіна, 88, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51934

3. просп. Комсомольський, 10, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51910

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: протягом 2015 року

6. Сток дії договору: 31.12.2015

7. Сума оплати за договором.

            1. 160 141,47 грн. (Сто шістдесят  тисяч сто сорок одна гривня 47 коп.), у тому числі ПДВ 26 690,25 грн. (Двадцять шість тисяч шістсот дев’яносто гривень25 коп.).

2. 15 865,65 грн. ’ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят п’ять гривень 65 коп.), у тому числі ПДВ 2 644,27 грн. ві тисячі шістсот сорок чотири  гривні 27 коп.).

            3. 122 205,01 грн. (Сто двадцять дві тисячі двісті п’ять  гривень 01 коп.), у тому числі ПДВ20 367,50 грн. (Двадцять  тисячтриста шістдесят сім  гривень 50 коп.)

           

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                  В.І. Діулін

_______________________________________________________________________________________________________