Наші спеціальності 

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої овсіти

 

Ліцензія на провадження ПЗСО

 

Сертифікати про акредитацію

 

Правила прийому

 

Обсяг регіонального замовлення

 

Перелік конкурсних предметів для вступників 

 

Програми вступних іспитів

 

Положення про приймальну комісію

 

Підготовчі курси

 

Вступ online

 

Розклад вступних випробувань 

 

Протокол засідання приймальної комісії

 

   

Порядок роботи Приймальної комісії:

 

Понеділок – п’ятниця: з 08:30 до 16:00

 

За адресою: проспект Василя Стуса,10 (каб.214)                                                  та проспект Аношкіна,86 (каб.4)

 

 

 Правила прийому на навчання до ПДМК (ПМФК) 2021 рік

 

 В С Т У П Н А  К А М П А Н І Я  2021

 

Перелік документів для вступу

на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра в 2021 році

1. Копія документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

2. Копія свідоцтва про народження – для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2021 року);

3. Копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2018-2021 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, окр кваліфікованого робітника, окр молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти);

7. Медична довідка за формою 086-о;

8. Копія довідки про щеплення;

9. Кольорові фотокартки 3х4 (4 шт.);

10. Копія документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред’явлення оригіналів не приймаються! 

  

 

 

  

 

Попит на фахівців цієї спеціальності щодня зростає. Спеціаліст технік – електрик має право працювати на різногалузевих підприємствах та енергооб’єднаннях. Займати посади електромонтера технологічного обладнання, майстра з виробництва, оператора мереж електропостачання тощо.

 Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших в сучасній Україні. Студенти навчаються для професійної діяльності з монтажу, наладки, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів та отримують кваліфікацію технік-електрик.

 

Технік-електрик повинен знати фундаментальні розділи математики, фізики, які застосовуються в ПЕОМ, володіти робітничою професією електромонтера з обслуговування та ремонту електроустаткування.

Технік-електрик з експлуатації і ремонту електрообладнання підприємств і цивільних споруд підготовлений як безпосередній організатор виробничого процесу в цеху, на дільниці, в бригаді, в зміні з експлуатації і ремонту електрообладнання; як виконавець в проектно-конструкторських, науково-дослідницьких організаціях з питань електропостачання та електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ України. Придніпровський державний металургійний коледж співпрацює з Дніпродзержинським державним технічним університетом, Національним гірничим університетом, Національною металургійною академією з питань ступеневої підготовки фахівців. Випускники коледжу вступають на ІІ-ІІІ курси денного або заочного відділень і отримують вищу освіту за спеціальністю.

По завершенню цього курсу випускники мають можливість :

·  працювати в різногалузевих підприємствах та енергооб’єднаннях;

·  правильно та в короткий термін виконувати електромонтажні роботи;

·  автоматизувати роботу промислових установок;

·  брати участь у ремонтних та налагоджувальних роботах;

·  розробляти плани електричних мереж;

·  проектувати та впроваджувати енергозберігаючі технології;

·  проектувати схеми електроустановок;

·  керувати всіма елементами енергетичних комплексів;

За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуває стійких навичок та знань з  експлуатації і організації  безаварійної та надійної роботи дослідних стендів, верстатів та іншого обладнання, що знадобиться їм в майбутньому.

По закінченню навчання випускники спеціальності згідно кваліфікаційної характеристики можуть опановувати такі посади:

·  електромонтер з ремонту електроустаткування;

·  майстра з виробництва;

·  оператора мереж електропостачання, тощо.