Наші спеціальності 

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої овсіти

 

Ліцензія на провадження ПЗСО

 

Сертифікати про акредитацію

 

Правила прийому

 

Обсяг регіонального замовлення

 

Перелік конкурсних предметів для вступників 

 

Програми вступних іспитів

 

Положення про приймальну комісію

 

Підготовчі курси

 

Вступ online

 

Розклад вступних випробувань 

 

Протокол засідання приймальної комісії

 

   

Порядок роботи Приймальної комісії:

 

Понеділок – п’ятниця: з 08:30 до 16:00

 

За адресою: проспект Василя Стуса,10 (каб.214)                                                  та проспект Аношкіна,86 (каб.4)

 

 

 Правила прийому на навчання до ПДМК (ПМФК) 2021 рік

 

 В С Т У П Н А  К А М П А Н І Я  2021

 

Перелік документів для вступу

на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра в 2021 році

1. Копія документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

2. Копія свідоцтва про народження – для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2021 року);

3. Копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2018-2021 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, окр кваліфікованого робітника, окр молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти);

7. Медична довідка за формою 086-о;

8. Копія довідки про щеплення;

9. Кольорові фотокартки 3х4 (4 шт.);

10. Копія документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред’явлення оригіналів не приймаються! 

  

 

 

  

 

Дніпродзержинський регіон - це великий промисловий центр України, що має у своєму складі підприємства різних галузей промисловості, які у зв’язку з тривалими термінами експлуатації потребують корінної реконструкції та наближення технологічних процесів до сучасного рівня розвитку техніки і технології, скорочення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

До складу великих промислових підприємств міста входять: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», ПАТ «ДніпроАзот», ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив», ТОВ «Спецрембуд-05» та інші.

Вищенаведені підприємства щорічно стабільно потребують для роботи  фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодший спеціаліст, яких готує Придніпровський державний металургійний коледж протягом останніх 60 років.

Навчальний заклад має необхідну матеріально-технічну базу, кваліфікований склад викладачів та навчально-методичне забезпечення для проведення підготовки фахівців.

Спеціалісти-механіки готуються у коледжі для роботи на металургійних підприємствах з повним металургійним циклом в основних цехах, цехах відділу головного механіка, лабораторіях і бюро керування на інженерно-технічних посадах майстра, механіка цеху, а також на робітничих посадах, які потребують середньої спеціальної освіти. Крім того, механік металургійного виробництва здатний працювати на будь-яких промислових підприємствах, тому що металургійне устаткування є універсальним за функціонуванням.

Наші випускники вміють організувати роботу на виробничій дільниці, вміють керувати підлеглим персоналом, здійснювати технічне керівництво і виконувати роботу з технічного обслуговування, ремонту і монтажу обладнання металургійних підприємств; виявляти та усувати неполадки в роботі обладнання.

Випускники металургійного коледжу, які отримали професію механіка, працюють на всіх підприємствах нашого міста і області на посадах механіків цеху або окремої ділянки, майстрів, бригадирів та слюсарів-ремонтників.