Наші спеціальності 

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої овсіти

 

Ліцензія на провадження ПЗСО

 

Сертифікати про акредитацію

 

Правила прийому

 

Обсяг регіонального замовлення

 

Перелік конкурсних предметів для вступників 

 

Програми вступних іспитів

 

Положення про приймальну комісію

 

Підготовчі курси

 

Вступ online

 

Розклад вступних випробувань 

 

Протокол засідання приймальної комісії

 

   

Порядок роботи Приймальної комісії:

 

Понеділок – п’ятниця: з 08:30 до 16:00

 

За адресою: проспект Василя Стуса,10 (каб.214)                                                  та проспект Аношкіна,86 (каб.4)

 

 

 Правила прийому на навчання до ПДМК (ПМФК) 2021 рік

 

 В С Т У П Н А  К А М П А Н І Я  2021

 

Перелік документів для вступу

на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра в 2021 році

1. Копія документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

2. Копія свідоцтва про народження – для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2021 року);

3. Копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2018-2021 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, окр кваліфікованого робітника, окр молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти);

7. Медична довідка за формою 086-о;

8. Копія довідки про щеплення;

9. Кольорові фотокартки 3х4 (4 шт.);

10. Копія документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред’явлення оригіналів не приймаються! 

  

 

 

  

 

Придніпровський державний металургійний коледж — єдиний у місті, що готує молодших спеціалістів з напряму 051301 «Хімічна технологія», за спеціальністю 5.05130104 «Коксохімічне виробництво» з 1981 року.

Коксохімічні підприємства міста успішно розвиваються, модернізуються та оновлюються. На цих підприємствах систематично удосконалюються технологічні схеми з врахуванням природоохоронних вимог. Тому зростає попит на кваліфікованих спеціалістів.

 

Коксохімічні підприємства щорічно потребують молодших спеціалістів хіміків-технологів для роботи безпосередньо на виробництві, в складі конструкторських, технологічних, проектних відділів промислових підприємств.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Національна металургійна академія, Український державний хіміко-технологічний університет зацікавлені в випускниках Придніпровського державного металургійного коледжу. Щорічно майже 30-40% випускників після співбесіди і проходження тестування зараховуються на ІІ-ІІІ курс денного та заочного відділення вищих навчальних закладів.

Працевлаштування та проходження виробничої практики хіміків-технологів забезпечено укладанням договорів з коксохімічними підприємствами міста, такими як: ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС». Під час виробничої практики для отримання професії студенти в умовах виробництва удосконалюють професійні навички, отримані протягом ознайомлювальної практики; вивчають технологію, експлуатацію апаратів та обладнання коксохімічного виробництва. По закінченню практики студенти складають кваліфікаційні екзамени на одержання однієї з професій. Так, наприклад, крім диплому за спеціальністю студенти отримують робітничі професії лаборанта хімічного аналізу, апаратника, газівника, рамповщика, машиніста.

Колектив коледжу ставить за мету створити умови кожному студенту, який обрав професію коксохіміка, умови для самореалізації особистості відповідно до його здібностей, а головне, залучати до різних видів творчості науково – дослідницької, культурно – просвітницької, соціально – гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, правоохоронної роботи. Певна увага приділяється організації дозвілля студентів. Працюють гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами, спортивні секції.