Наші спеціальності 

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої овсіти

 

Ліцензія на провадження ПЗСО

 

Сертифікати про акредитацію

 

Правила прийому

 

Обсяг регіонального замовлення

 

Перелік конкурсних предметів для вступників 

 

Програми вступних іспитів

 

Положення про приймальну комісію

 

Підготовчі курси

 

Вступ online

 

Розклад вступних випробувань 

 

Протокол засідання приймальної комісії

 

   

Порядок роботи Приймальної комісії:

 

Понеділок – п’ятниця: з 08:30 до 16:00

 

За адресою: проспект Василя Стуса,10 (каб.214)                                                  та проспект Аношкіна,86 (каб.4)

 

 

 Правила прийому на навчання до ПДМК (ПМФК) 2021 рік

 

 В С Т У П Н А  К А М П А Н І Я  2021

 

Перелік документів для вступу

на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра в 2021 році

1. Копія документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

2. Копія свідоцтва про народження – для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2021 року);

3. Копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2018-2021 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, окр кваліфікованого робітника, окр молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти);

7. Медична довідка за формою 086-о;

8. Копія довідки про щеплення;

9. Кольорові фотокартки 3х4 (4 шт.);

10. Копія документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред’явлення оригіналів не приймаються! 

  

 

 

  

 

            Викладачі спеціальності ОТ готують молодших інженерно-технічних працівників, які за фахом можуть працювати у різних галузях металургії, що має агломераційне, доменне, сталеплавильне і прокатне виробництво; в цехах, відділах, лабораторіях, на засадах майстра, технолога цеху, керівника зміною, бригадиром, нагрівальника, оператора прокатного стану та інших посадах, заміщення яких потребує спеціальної середньої освіти з підвищеним рівнем кваліфікації. 

    

Технік-прокатник повинен бути професійно-інтелектуальним фахівцем, а саме:

 - вміти організовувати роботу підконтрольного йому персоналу на будь-якій виробничий дільниці прокатного стану;

 - керувати технологічним процесом;

 - готувати необхідну технічну документацію;

 - виконувати правила технічної експлуатації устаткування, знати його будову та принципи дії.

 

Спеціаліст після закінчення коледжу знає прийоми та методи вирішення виробничих завдань за допомогою комп’ютерної техніки, розуміє організацію, планування, управління виробництвом головного і допоміжних цехів, роботу бюро наукової організації праці, методи аналізу господарської діяльності, виявлення резервів виробництва з метою підвищення продуктивності праці та приймає участь у винахідництві.