21 квітня 2016 року в нашому коледжі відбулася зустріч студентів першого та третього курсів з директором Інституту трансформації суспільства професором Соскіним Олегом Ігоровичем та з головним менеджером проекту «Європейська освіта в Польщі та Словаччині» кандидатом педагогічних наук Безверхою Юлією Володимирівною.

 Виступаючи перед студентами, Олег Ігорович зазначив, що серед головних напрямів діяльності Інституту найважливішими євироблення та впровадження механізмів реалізації євроатлантичної моделі розвитку України; сприяння побудові вільної, незалежної, демократичної України; підтримка соціально-економічних і політичних реформ в Україні.

 

 

Юлія Володимирівна, в свою чергу, розповіла про організацію і проведення конференцій, інтерактивних семінарів, круглих столів, тренінгів, презентацій серед студентів, школярів різних навчальних закладів України з метою підняти рівень підтримки ідеї вступу до ЄС та НАТО. Особливу увагу виступаючі приділили необхідності трансформації системи освіти в Україні. Україна багата талантами, але за рівнем «розвитку людського потенціалу» вона значно відстає від провідних країн світу. В той же час європейська вища освіта  базується на принципі, що кожна людина становить цінність як особистість і відповідає за розвиток та благополуччя іншої людини, суспільства, навколишнього середовища, від якого залежить наше життя. Інтернаціоналізація та інтеграція вищої освіти в європейський і світовий освітній простір дозволить вивчати та запроваджувати у вітчизняних навчальних закладах кращі європейські і міжнародні підходи до підготовки фахівців, що сприятиме підвищенню якості вищої освіти, конкурентоздатності випускників  наших  ВНЗ на  світовому ринку  праці та ринку  освітніх  послуг.

         Саме тому і було створено проект «Європейська освіта в Польщі та Словаччині», який надає супровід молодим людям, що бажають отримати європейську освіту в державних навчальних закладах Польщі та Словаччини. Чимало студентів зацікавились цим проектом і висловили бажання скористатися можливістю отримати європейську освіту за кордоном.

         Впевнені, що сьогоднішня зустріч – це лише початок, і наша співпраця з Інститутом трансформації суспільства триватиме.