Викладання навчальних дисциплін у коледжі

забезпечується наступними предметними (цикловими) комісіями:

 

 

Циклова комісія металургійних і коксохімічний дисциплін

 

Циклова комісія механічних дисциплін

 

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

 

Циклова комісія будівельних і транспортних дисциплін

 

Предметно-циклова комісія природничо-математичних дисциплін

 

Предметно-циклова комісія філологічних і суспільних дисциплін

 

Предметно-циклова комісія фізичного виховання та ЗВ