Подальше навчання випускників  

 

Навчальний заклад

2013

рік

2014

рік

2015

рік

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Національна металургійна академія

22

7

16

32

14

14

12

8

Дніпровська політехніка (гірничий університет)

19

13

13

21

6

11

12

1

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

10

7

18

14

16

14

9

10

Придн. державна академія будівництва та архітектури

1

9

13

9

10

12

6

10

Дніпровський державний технічний університет

31

67

76

53

28

38

50

37

Український державний хіміко-технологічний університет

-

-

9

2

-

3

5

5

Університет митної справи та фінансів

-

-

-

1

-

-

1

1

Харківський політехнічний інститут

-

-

-

1

-

1

-

-

Харківський національний університет В.Н.Каразіна

-

-

-

1

-

-

-

-

Харківський національний університет внутр. справ

-

-

-

-

4

6

-

-

Інші ЗВО   ІІІ-IV рівня акредитації

1

2

6

10

6

3

1

5

Всього продовжили навчання

84

105

151

144

84

102

97

77