Подальше навчання випускників  

 

Навчальний заклад

2018

рік

2019

рік

 

2020 

рік

 

2021

рік

2022

рік

Національна металургійна академія

14

12

8

 - -

Дніпровська політехніка (гірничий університет)

11

12

1

 2 10

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

14

9

10

 4 5

Придн. державна академія будівництва та архітектури

12

6

10

 3 2

Дніпровський державний технічний університет

38

50

37

 42 29

Український державний хіміко-технологічний університет

3

5

5

 1 3

Університет митної справи та фінансів

-

1

1

 - 1

Харківський політехнічний інститут

1

-

-

 1 2

Харківський національний університет В.Н.Каразіна

-

-

-

 - -

Харківський національний університет внутр. справ

6

-

-

 - -

Інші ЗВО   ІІІ-IV рівня акредитації

3

1

5

 8 -

Всього продовжили навчання

102

97

77

 61 52