Фотоальбом

З 15 вересня по 12 жовтня 2016 року в Дніпродзержинському металургійному коледжі проходила загально-будівельна практика зі студентами другого курсу.

Метою практики було оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Ніщо так не звеличує людину, як праця. Наші майбутні спеціалісти під керівництвом викладачів Піщиди Н. В. та Кириловської В. В. мали змогу ознайомитись з технологічною послідовністю виконання штукатурних та кам´яних робіт. З великою відповідальністю студенти віднеслись до відпрацювання практичних навичок на конкретних об´єктах.