12 жовтня 2020 року в Придніпровському державному металургійному коледжі викладач циклової комісії електротехнічних дисциплін Хоменко В.І. провів відкритий виховний захід для студентів гр. МЕПС – 17 3/9 на тему «Моя професія енергетик – і це моє майбутнє», на який були запрошені студенти першого курсу: гр. МЕПС – 20 1/9, гр. МЕПС – 20 2/9 спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Зустріч проходила на базі аудиторії «Електропостачання підприємств і цивільних споруд».  Фото

Мета профорієнтаційної виховної години:

– адаптувати здобувачів освіти до вивчення спеціальних дисциплін з галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з метою реалізації себе як фахівця в майбутньому;

 – обговорення питань актуальності вибору даної спеціальності; 

 – зацікавити студентів до отримання професійних знань та навичок;   

 – представлення діючих макетів, зроблених студентами в гуртках технічної творчості і під час виконання реального курсового проекту з навчальної дисципліни «Електропостачання підприємств і цивільних споруд» для наочності вивчення того матеріалу, що пояснює викладач; 

 – показати можливість реалізації себе в майбутньому як досвідченого фахівця в галузі електроенергетики на енергетичних об’єктах, в промисловості та в комунальному секторі. 

Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік-електрик

Дана спеціальність – одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Студенти у коледжі проходять підготовку для професійної діяльності з монтажу, наладки, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів. 

Попит на фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» щороку зростає. Спеціаліст з кваліфікацією технік – електрик має право працювати на різногалузевих підприємствах та енергооб’єднаннях, займати посади електромонтера технологічного обладнання, майстра з виробництва, оператора мереж електропостачання тощо.