У вересні – жовтні місяці викладачі електротехнічних дисциплін Хоменко Віталій Іванович та Маловік Юрій Іванович провели електромонтажну практику для студентів ІІІ курсу зі спеціальності 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Фото

Головною метою і завданням електромонтажної практики є здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії, ознайомлення з основними енергетичними установками, принципом роботи та умовами експлуатації промислових машин і агрегатів і закріплення та поглиблення знань з технології обслуговування та контролю виробництва.

Завдання електромонтажної практики є: закріплення знань, одержаних при вивченні спеціальних дисциплін; здобуття практичних навичок з пайки та скрутки проводів різними способами, ремонту і монтажу обладнання; удосконалення професійної майстерності, залучення до винахідницької роботи та роботи в гурткові технічної творчості студентів, прищеплення навичок організаторської роботи у виробничому колективі.

Молодший фахівець повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову і виробничу підготовку, бути умілим організатором, здатним на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, вміти працювати з людьми.

Практика дає змогу сформувати у фахівця-випускника коледжу  професійні уміння, навички, приймати самостійні рішення в роботі в реальних виробничих умовах шляхом виконання різних обов'язків, властивих їх майбутній професійній і організаційно-управлінській діяльності.